Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2014

kuchennehistorie

Kiedy byłam dzieckiem

Od kiedy byłam mała towarzyszyłam mojej gotującej mamusi i „pomagałam” jej przy obiedzie. Kiedy już udało mi się urządzić wymarzoną kuchnię – sama bardzo często gotuję. Do tej pory robiłam to tylko dla bliskich, jednak ciągle słyszałam, że jestem straszną egoistką, bo niechętnie dzieliłam się przepisami. Wiele z takich potraw powstaje zupełnie spontanicznie - nawet dla siebie pragnęłabym je zapisać, by zapamiętać.

February 11 2014

kuchennehistorie

Gotujemy!

Witam na moim blogu. Jak widać, będzie to blog o gotowaniu. Już dawno planowałam się za to zabrać, ale studia i praca zwykle sprawiają, że nie mam czasu na dodatkowe obowiązki, a bloga chciałabym pisać systematycznie. Znajomi jednak namówili mnie, żebym chociaż spróbowała i właśnie tworzę pierwszy post :)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl